தொடர்ந்து ஓரே இடத்தில் அமர்வதால் ஏற்படும் பாதிப்பு

Video Description

தொடர்ந்து ஓரே இடத்தில் அமர்வதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.