சுலபமாக கற்கலாம் ஒப்பனை கலையை

Suhi Bridal Studio

Suhi Bridal Studio

ஒப்பனை கலைஞர்

Video Description

மேக்கப் பற்றி துல்லியமாகவும் மிக சுலபமாகவும் கற்கலாம். மேக்கப் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதுடன் நீங்கள் சொந்தமாக மேக்கப் ஸ்டூடியோ வைக்கவும் முடியும்.

Suhi Bridal Studio

ஒப்பனை கலைஞர்

Years of Experience
10+
Number of Lives Touched
1000+
City of Residence
Chennai

சுஹி அவர்கள் திருமணம் மற்றும் சினிமா ஒப்பனை, எச்டி - ஒப்பனைகள், திருமணம் மற்றும் திருமண வரவேற்பு ஒப்பனை, விருந்து மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் ஒப்பனை, பிரபலங்களின் ஒப்பனைகள், போர்ட்ஃபோலியோ மற்றும் மாடலிங் ஒப்பனைகள் செய்து வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் மிகச் சிறந்த ஒப்பனை வழங்குவதோடு இந்த துறையில் சிறந்த அனுபவம் பெற்றவர்கள்.

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.