வெறும் வயிற்றில் சோம்பு தண்ணீர் குடிப்பதால் உண்டாகும் சிறப்பு..!

Video Description

வெறும் வயிற்றில் சோம்பு தண்ணீர் குடிப்பதால் உண்டாகும் சிறப்பு..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.