பெருங்காயத் தூளை சுடுநீரில் கலந்து குடிப்பதால் கிடைக்கும் பலன்கள்

Video Description

பெருங்காயத் தூளை சுடுநீரில் கலந்து குடிப்பதால் கிடைக்கும் பலன்கள்.!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.