தினமும் ஒரு கட்டிங் அடித்தால் நல்லதா..? உண்மை என்ன..?

Video Description

தினமும் ஒரு கட்டிங் அடித்தால் நல்லதா..? உண்மை என்ன..?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.