சூரிய கிரகணத்தின்போது கர்ப்பிணி பெண்கள் என்ன செய்ய கூடாது?

Video Description

சூரிய கிரகணத்தின்போது கர்ப்பிணி பெண்கள் என்ன செய்ய வேண்டியது/கூடாது?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.