முன்னாள் காதலன்/காதலி இடம் இந்த வார்த்தைகளை மட்டும் சொல்லிடாதீங்க

Video Description

முன்னாள் காதலன்/காதலி இடம் இந்த வார்த்தைகளை ஒரு போதும் சொல்லாதீங்க..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.