கேரட் சாப்பிட்டால் கண் பார்வை அதிகரிக்குமா? உண்மை

Video Description

சிறு குழந்தைகளுக்கும் கண் பார்வை குறைபாடு உள்ளது கண் பார்வை பற்றி அதிக விழிப்புணர்வு வருகிறது ஆனால் சில தவறான நம்பிக்கை

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.