ಶ್ಯಾಂಪು ಜೊತೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ..?

Video Description

ಶ್ಯಾಂಪು ಜೊತೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ..?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.