முகத்திற்கு ஆவி பிடிப்பதால் என்னவெல்லாம் நன்மைகள் உண்டு தெரியுமா.

Video Description

முகத்திற்கு ஆவி பிடிப்பதால் என்னவெல்லாம் நன்மைகள் உண்டு தெரியுமா...?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.