பூஜையின்போது தேங்காய் உடைப்பது எதனை உணர்த்துகிறது தெரியுமா.?

Video Description

பூஜையின்போது தேங்காய் உடைப்பது எதனை உணர்த்துகிறது தெரியுமா.?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.