உங்கள் மனதை அடக்கி ஆளும் சூட்சமம் தெரிந்த ஒரு வித்தை எது?

Video Description

யோகா செய்வதால் நம் பழக்க வழக்கங்கள் மாறும் என்பது உண்மை. அது நம் மனதை திடப்படுத்தும். கூர்மையாக்கும். . உறவுமுறைகளை பலப்படுத்த வழிகாட்டும். யோகா செய்வதல எப்படி உங்கள் மன ஓட்டம் மாறும் என சில வழிகளை இங்கே பாக்கலாம். உணர்ச்சிகரமான நரம்பு மண்டலத்தை மாற்றி சீராக வைத்திருப்பதால், எப்போதும் சாந்தமான மனம் வாய்க்கும். பதட்டம் உண்டாகாது. தைரியம் அதிகரிக்கும். திடம், மனோவலிமை உருவாகும். புதிய ஐடியாக்களை உருவாக்க உதவும் உங்கள் மனம் எப்படி அமையாக செயல்படுகிறதோ அப்படியே உங்கள் வாஹ்ழ்க்கைத் துணியயிடமும் நடந்து கொள்வீர்கள். இதனால் மண உறவு பலப்படும். உங்கள் மனம். செயல், எண்ணத்தை நீங்களே கட்டுப்படுத்த உதவும். இதனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றமும், ஆக்கப்பூர்வமாக செய்யவும் யோகா உதவும்.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.