மொபைல் பார்ப்பதால் தலையில் கொம்பு முளைக்குதா?

Video Description

மொபைல் பார்ப்பதால் தலையில் கொம்பு முளைக்குதா?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.