ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಫಿ ಜಾರ್ ತಯಾರಿಸಲು‌ ಕಲಿಯಿರಿ.

Video Description

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಕಾಫಿ ಜಾರ್ ಅಪ್ಸೈಕಲ್‌ ಮಾಡೋದನ್ನು ನರ್ಗಿಸ್ ಖಾನ್ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.