மேக்கப்பில் நாம் பொதுவாக செய்யும் தவறுகள் என்ன?

Video Description

மேக்கப்பில் நாம் செய்யும் தவறுகள் பெண்கள் என்றாலே மேக்கப்தான் அவர்களது முதல் மூச்சு பெரும்பாலான பெண்கள் காலை எழுந்து கண்ணாடி பார்ப்பதற்கு முன் மேக்கப் அணிவது வழக்கமாக இருக்கிறது ஆனால் ஒரு சில பெண்களுக்கு நம் முகத்திற்கு ஏற்ற மேக்கப் போட தெரிவதில்லை இதற்கான சில அறிவுரைகள் இந்த காணொளியில் பார்க்கப்போகிறோம் முகத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி பெண்கள் உதடு இதற்காக நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் சாயம் மிகக் கச்சிதமான ஒரு நிறமாக இருக்கவேண்டும் நம் முகத்தின் நிறம், கூந்தலின் நிறம் இதைப் பொறுத்தே நம் உதடு சாயம் இருக்க வேண்டும் இது மட்டுமல்லாமல் எந்த நிறத்தில் இருக்கிறதோ அதற்கு ஏற்றார்போல சாயத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது நம் முகத்தில் போடப்படும் பவுடர் இந்த பொடியை நம் முகத்திற்கு ஏற்ற நிறத்தில் தேர்ந்தெடுப்போம் ஆனால் நம் முகம் மற்றும் கழுத்துப் பகுதியில் வெவ்வேறு நிறத்தில் இருப்பதினால் இரண்டையும் சமமாக காட்டும் சிறந்த பொடியை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அடுத்து நம் கண் இமைக்கு போடப்படும் சாயம் இதை சில பெண்கள் அதிகளவு போட்டுக்கொள்கிறார்கள் இதனால் அவர்கள் கண்கள் பளீர் என்று தெரிந்தாலும் அவரின் உண்மையான அழகு என்னவென்று யாருக்கும் தெரியாது நம் கண்ணழகை சரியாக காட்ட வேண்டுமென்றால் இந்த சாயத்தை சரியான அளவில் கண்ணில் போடவேண்டும் இதன்படி உதடுகள் முகத்தின் நிறம் கண்களின் மேல் நாம் சரியாக கவனம் செலுத்தினாலே முகம் மிக அழகாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் எல்லோரையும் கவரக் கூடியதாக இருக்கும். பெண்கள் / மேக்கப் / தேர்ந்தெடுப்பது / உதட்டு / சாயம் / கண் / இமை / முகம்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.