ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ಐ ಮೇಕಪ್

Video Description

ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಮೇಕ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.