ಹೊಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿ ನೀವೂ ಕಲಿಯಿರಿ.

Video Description

ಹೊಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು NLIFT ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.