வெள்ளிக் கிழமை பிறந்தவர்களின் குணாதிசயம் எப்படி இருக்கும்?

Video Description

வெள்ளிக் கிழமை பிறந்தவர்களின் குணாதிசயம் எப்படி இருக்கும்?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.