சாப்பிட்ட உடனேயே தண்ணீர் குடிக்கலாமா?

Akash Dev

Akash Dev

சான்று பெற்ற உடற்பயிற்சி மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆலோசகர்

Video Description

இந்த பதிவில் நான் உணவை சாப்பிட்ட உடனேயே தண்ணீரைக் குடிப்பதால் ஏற்படும் விளைவுகளை விளக்குகிறேன்

Akash Dev

சான்று பெற்ற உடற்பயிற்சி மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆலோசகர்

ஆகாஷ் INFSல் இருந்து உடற்தகுதி மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆலோசகராக சான்று பெற்றவர். இவர் வெளிப்புற உடல் ஆரோக்கியம் மட்டுமல்லாமல், நல்ல வாழ்க்கை முறை மற்றும் மன ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க ஆலோசனை தருகிறார்.
பின் நாளில் மருந்துகளில் பணத்தை முதலீடு செய்வதை விட இப்போது ஆரோக்கியத்தில் முதலீடு செய்ய அனைவரையும் ஊக்குவிப்பதே அவரது குறிக்கோள்.
இவர் பயிற்சியளித்த வாடிக்கையாளர்கள் உடல் மேம்பாடு மட்டுமல்லாமல், மனரீதியாகவும் முன்னேற்றத்தை உணர்ந்துள்ளனர். உடலின் ஆற்றல், தன்னம்பிக்கை அனைத்தும் அதிகரிக்கப்படுவதாக  விஞ்ஞான ரீதியாக சோதித்து நிரூபிக்கப்பட்ட உத்திகள் மூலம் தெளிவாகியுள்ளது.
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி அல்ல அது வாழ்க்கை கலை.

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.