இரத்தத்தில் சர்க்கரையை குறைக்கும் பாகற்காய்!!

Video Description

இரத்தத்தில் சர்க்கரையை குறைக்கும் பாகற்காய்!!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.