மும்பையின் மிக பெரிய மீன் மார்க்கெட் - பவுசா தாக்கா..!

Video Description

போச்சா தாக்கா மும்பையின் மீன்களின் அங்காடி கணவுகளின் நகரம் என்று அழைக்கப்படும் மும்பையில் பல இடங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் உள்ளூர் மக்கள் விரும்பி வரக்கூடிய முதலிடம் போச்சா தாக்கா, இந்த இடத்தில் என்ன இருக்கின்றன.? அடிப்படைத் தேவையான உணவு, ஆம் இங்கே மீன் அங்காடி அமைந்திருக்கிறது. கிழக்கு கடற்கரைக்கு எதிரே அமைந்துள்ள இந்த இடம் ஆற்றுக்கு அருகில் உள்ளது. இங்கு பல மீன் பிடிப்பாளர் கடலில்லிருந்து மீன் பிடித்து அதை இங்கேயே வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர். இதை முதன்முதலில் மீன் பிடிக்கும் வியாபாரியான லட்சுமன் ஹரி சந்தர்ஜி என்பவரால் தொடங்கப்பட்டது இவரை அங்கு இருக்கும் மக்கள் பெரிய அண்ணா என்று அன்புடன் அழைப்பார்கள். 1841 ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட இந்த இடம் அன்று முதல் இன்று வரை அதிகாலையில் மக்களின் கூட்டத்திற்கு பஞ்சமில்லை. அங்காடி / போச்சா தாக்கா / மீன் பிடி / லட்சுமன் ஹரி / மும்பை.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.