ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು..?

Video Description

ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು..? ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಸುಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ..! ಮಲ ಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.