எவ்வகை தானங்கள் எத்தனை தலைமுறைக்கு புண்ணியம் சேர்க்கும்?

Video Description

எந்த மனிதனும் இன்பமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழும் காலத்தில் தனக்கான தருமங்களை செய்துகொள்வது மிகவும் நல்லது இந்து மதத்தில் எந்தெந்த செயல்களில் ஈடுபட்டால் கர்மாவுக்கு புண்ணியம் சேரும் என்றும் பாவம் சேரும் என்றும் பல விஷயங்கள் மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் முகத்தில் இருந்து தனது தலைமுறைகளுக்கு சொத்து சேர்ப்பதை விட புண்ணியம் சேர்ப்பதுதான் அவசியம் என நமது முன்னோர்கள் கருதியிருந்தார் காலங்களில் எழுதப்பட்ட புராணங்களிலும் மற்றும் இலக்கிய இதிகாசங்களில் இவற்றை நாம் தெளிவாக படித்து தகவல்களை பெறலாம் வகையில் எந்த தானம் செய்தால் ஒருவருக்கு மட்டும் அல்லாமல் அடுத்து வரும் தலைமுறைக்கும் புண்ணியம் கிடைக்கும் என்பதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். காலங்களிலேயே மிகவும் சிறந்த தானமாக கருதப்படுவது அன்னதானம் அன்னதானம் செய்து வருவதால் 3 தலைமுறைக்கு புண்ணியம் கிடைக்குமாம். திருக்கோவிலில் தீபம் ஏற்றினால் ஐந்து தலைமுறைகளுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் பட்டினியால் வருந்தி வாலி ஏழைகளுக்கு உணவளித்தல் 5 தலைமுறைக்கு புண்ணியம் சேர்க்கும் ஏழைப் பெண்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தால் ஐந்து தலைமுறைகளுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் இதற்கு உதவி தலைமுறைகளுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் அனாதையாக இறந்தவர்களுக்கு ஈமச்சடங்கு தலைமுறைக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் முன்னோர்களுக்கு திதி பூஜை செய்தால் 21 தலைமுறைகளுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் பசுவின் உயிரை காப்பது 14 தலைமுறைக்கு புண்ணியம் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.