வெள்ளிக் கிழமையில் விரதம் மேற்கொண்டா என்ன பலன் கிடைக்கும்?

Video Description

வெள்ளிக் கிழமையில் விரதம் மேற்கொண்டா என்ன பலன் கிடைக்கும்?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.