ಬೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಲೇಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Video Description

ಶೃತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಯವರು ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದ ತರಂಗ ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.