ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜದ ಹಲವು ಉಪಯೋಗಗಳು ..?

Video Description

ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ..! ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಬೆಸೆಲ್ ಸೀಡ್..! ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಕಸ್ತೂರಿ..!!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.