வீட்டில் வலது பக்க தும்பிக்கையை கொண்ட விநாயகரை வைக்ககூடாது ஏன்?

Video Description

விநாயகரை நம் வைக்க வேண்டிய இடம் எந்த ஒரு சுப காரியமாக இருந்தாலும் முதலில் இருக்கும் கடவுள்தான் விநாயகர் இவர் நம் திருமண பத்திரிக்கை முதல் திருமண மண்டபம் மற்றும் அனைத்து கோவில்களிலும் இவர்தான் முதலில் இருப்பார் இப்படி சக்தி வாய்ந்த விநாயகர் உருவத்தை நாம் சரியாக தேர்ந்தெடுத்து வாங்கவேண்டும் வலது பக்கமாக தும்பிக்கையை உடைய விநாயகரை எங்கேயும் வைக்கக்கூடாது இது நமக்கு எதிர்மறை சக்தியை தரும் மரபு சம்பிரதாயமாக எப்போதும் இருக்கவேண்டும் வீட்டின் முன்புரத்தில் இரண்டு இருக்க விநாயகர் வேண்டும் ஒரு விநாயகர் வாசலை நோக்கி மற்றொரு விநாயகர் அதன் எதிரில் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் விநாயகரின் பின்புறத்தை பார்த்தால் நமக்கு கஷ்டம் அதிகரிக்கும் இப்படி நாம் விநாயகரை சரியான திசையில் வைப்பதன் மூலம் நம் வீட்டில் எந்த ஒரு தீய சக்திகளும் உள்ளே வராது இது மட்டுமில்லாமல் நம்பிக்கையும் மற்றும் நம் குடும்பத்தில் இருக்கும் அனைவரையும் காக்கும் இந்த விநாயகர் சிலை. எனவே நீங்கள் இதுவரை விநாயகரை எப்படி வைத்திருந்தீர்கள் என்பதை தவிர்த்து இனிமேலாவது சரியான திசையை நோக்கி சரியான இடத்தில் விநாயகரை வைக்க வேண்டும் அல்லது வீட்டில் விநாயகர் படத்தை வைத்திருப்பவர்கள் வலது புறமாக தும்பிக்கையை உடைய விநாயகரை அகற்றி இடதுபுறமாக இருக்கும் விநாயகரை வைக்க வேண்டும். விநாயகர் / அதிர்ஷ்டம் / பலன் / நன்மைகள் / லாபம் / கடவுள்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.