நைட் ஷிஃப்ட் பண்ற ஆளா நீங்க? எச்சரிக்கை உங்களுக்க

Video Description

ஐடி நிறுவனங்கள், பெருக ஆரம்பித்ததும் இரவுத் தூக்கம் போனது அமெரிக்க நேரத்தில் வேலை செய்ய இரவுகளில் மக்கள் முழித்திருக்கிற

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.