மூதாதையாருக்கு சடங்குகள் நீங்கள் செய்வதில்லையா?

Video Description

மூதாதையாருக்கு சடங்குகள் நீங்கள் செய்வதில்லையா? அப்படியென்றால் இதை கண்டிப்பா செய்திடுங்கள்!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.