உங்கள் கண்களை பறிக்கும் அளவிற்கு சிம்லாவின் அழகான ஜூப்பால் வேலி..

Video Description

இமயமலை வரம்பில் சிம்லா மாவட்டத்தில் ஜுபல் என்ற கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த பள்ளத்தாக்கு. இயற்கையின் அற்புதப் படைப்பில் இதுவும் ஒன்று இதன் உச்சியில் இருந்து கீழே பார்த்தால் நம்மை மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் அழகிய காட்சி தெரியும் இது மலை ஏறுபவர்களுக்கும் சாகசத்தை விரும்புபவர்களுக்கும் ஏற்ற இடம். இந்த கிராமத்தை சுற்றி அழகான ஏரிகள் கலைநயத்துடன் கட்டப்பட்ட கோவில்கள் மலைகள் மற்றும் ஏராளமான இயற்கை காட்சிகள் உள்ளன ஆபத்தான அழகிய பள்ளத்தாக்கு / கட்டாயமாக பார்க்க வேண்டிய இடங்களில் ஒன்று

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.