இந்த கிராமத்தில் அணைத்து வீடுகளுமே வெள்ளையாக தான் இருக்கும்..ஏன்?

Video Description

வெள்ளை நிறத்தில் மட்டும் வண்ணம் தீட்டும் கிராம மக்கள் நாம் வீடு கட்டுவதே நம் வீட்டிற்கு வெளிப்புறத்தில் வண்ண வண்ணமாக வண்ணங்களைத் தீட்டி, வருவோரை பிரமிக்க வைப்பது தான் நம் நோக்கமாக இருக்கும் ஆனால் இத்தாலியில் “அளபெரவெள்லோ” என்ற கிராமத்தில் வசிக்கும் மக்களின் அனைத்து வீடுகளுமே வெள்ளை நிறத்தில் வண்ணம் தீட்டி உள்ளார்கள் இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மண்ணர் இங்கு இருக்கும் மக்களுக்கு வீடு கட்டும் வரியை உயர்த்தி உள்ளார் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நிரந்தரமான பொருட்களைக் கொண்டு வீடு கட்டினால் அதிக வரியை செலுத்த வேண்டும் அதுவே தற்காலிகமாக இருக்கும் பொருட்களைக் கொண்டு வீடு கட்டினால் வரி ஏதும் இல்லை என்ற சட்டத்தை நிறுவினார் இதனால் அங்கு வாழும் மக்கள் அனைவரும் அருகில் உள்ள கற்களைக் கொண்டே வீடுகளை கட்டி வந்தனர் அதற்கும் வெள்ளை நிறத்தில் வண்ணத்தை தீட்டினார்கள் இது நாளடைவில் அனைவராலும் பின்தொடர பட்டு இது ஒரு பாரம்பரியமாகவே அந்த ஊர் மக்களிடையே மதித்து வருகிறார்கள். ஏதோ ஒரு காலத்தில் இருந்த சிறிய சிந்தனையால் இப்போது வரை அதை கடைப்பிடித்து வரும் இவர்களின் என்னத்தை பாராட்டவேண்டும். வெள்ளை / வீடுகள் / மன்னர் / வரி

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.