வரிசையில் நிற்காமல் ஓட்டு போட சென்ற அஜித்! மக்களின் மனநிலை என்ன?

Video Description

வரிசையில் நிற்காமல் ஓட்டு போட சென்ற அஜித்! மக்களின் மனநிலை என்ன?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.