லீவ் இன் வாழ்க்கைமுறையில் இருக்கும் பிரச்சனைகள்..!

Video Description

லிவ் இன் உறவு முறையில் இருக்கும் ஆபத்துகள் திருமணம் என்பது கணவனும் மனைவியும் ஒன்றாக கைவிலங்கை போட்டுக் கொண்டு வாழும வாழ்க்கை என்று நினைப்பவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பது இந்த லிவ் இன் உறவுமுறைகள். இந்த உறவில் இருக்கும் ஆதாயம் என்னவென்றால் திருமணத்தைப் போன்று இந்த உறவை ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து வாழ வேண்டாம் எப்போது வேண்டுமானாலும் இவர்கள் இந்த உறவை துண்டித்து விட்டு செல்லலாம். அதுமட்டுமல்லாமல் இந்த உறவில் அதிக சுதந்திரம், வாழ்க்கையில் தனக்கென்று இடம் இருப்பதை உணர்ந்து இந்த உறவில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால் இந்த உறவின் கிடைக்கும் நன்மைகளை விட தீமைகளே அதிகம் என்று ஒரு ஆய்வில் வெளிவந்துள்ளது. அது என்னவென்றால் இந்த உறவில் இருக்கும் பெண்களுக்கு இதய பிரச்சனை அதிகம் வருகிறது கடந்த ஆண்டுவரை லிவ் இன் உறவு முறையில் இருக்கும் பெண்கள் அதிக அளவில் இருதய அறுவை சிகிச்சை செய்து உள்ளார்கள். ஆண்களுக்கும் இதனால் மன அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது. காலங்கள் கழிய காதலும் கசக்கத்தான் செய்யும் இதனால் தான் நம் முன்னோர்கள் திருமணம் எனும் பந்தத்தில் ஆணையும் பெண்ணையும் இணைத்துள்ளார்கள். லிவ் இன் உறவு / கைவிலங்கை போட்டுக் கொண்டு வாழும வாழ்க்கை / திருமணம் / இதய பிரச்சனை / மன அழுத்தம்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.