பெண்களுக்கு வெறுப்பை ஏற்படுத்தும் செயல்கள்..!

Video Description

பெண்களுக்கு வெறுப்பை ஏற்படுத்தும் செயல்கள்..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.