வாஸ்துபடி பூஜையறையை எங்கு எவ்வாறு அமைக்கவேண்டும்?

Video Description

வாஸ்து படி பூஜை அறை எப்படி அமைக்க வேண்டும் வீடு கட்டத் தொடங்குவதற்கு முன்பு பூஜையறையை ஈசானிய மூலையில் தான் வைக்க வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் ஆனால் பூஜை அறையில் பாறம் எதும் வைக்காமல் இருப்பது நல்லது மேற்கு பகுதியில் கடவுள் புகைப்படங்கள் மட்டும் வைக்க வேண்டுமே தவிர எந்த பொருளையும் வைக்கக்கூடாது அதே போன்று இந்த திசையில் ஜன்னல்களை தவிர்ப்பது நல்லது பூஜை அறையின் வடக்கில் ஜன்னல்கள் வைப்பது மிகவும் நல்லது இதன் மூலம் அதிகாலையில் சூரிய ஒளி நம் பூஜை அறைக்குள் நுழைந்து அரை முழுக்கப் பரவ உதவும் மேற்கு அல்லது தெற்கு பகுதிகளில் கடவுளின் புகைப்படத்தை வைக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த புகைப்படத்திற்கு மேல் எதையும் வைக்கக்கூடாது நாம் கடவுளின் சிலைகளுக்கு பூஜை செய்யும்பொழுது மலர்களை அவர்கள் முகம் மற்றும் கால்களை மறக்காதவாறு போட வேண்டும் இதை தவிர்த்து கடவுளுக்கு ஏற்றப்படும் விளக்கு தெற்கு அல்லது வடக்கு திசையை நோக்கி இருக்க வேண்டும் இவை அனைத்தையும் நன்றாக கடைப்பிடித்து நம் செய்து வருவதன் மூலம் நம் இல்லத்தில் செல்வம் செழிப்படையும். பூஜை / அறை / வாஸ்து / வடக்கு / மேற்கு / கிழக்கு / தெற்கு / சூரியன் / கடவுள் / புகைப்படம்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.