சென்னைக்குள் ஜில்லென்று ஒரு படகு சவாரி!

Premkumar Asogan

Premkumar Asogan

None

Video Description

சென்னைக்கு உள்ளேயே...ஊட்டி, கொடைக்கானலில் இருப்பது போன்றே பசுமை பூங்கா உடன் கூடிய மிகப் பெரிய படகு முகாம்.

Writer | traveller | skill trainer |

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.