பீகாரில் ஒரே ஆண்டில் 97 குழந்தைகள் இறப்பு! காரணம் இந்த பழம்தான்.!

Video Description

பீகாரில் ஒரே ஆண்டில் 97 குழந்தைகள் இறப்பு! காரணம் இந்த பழம்தான்.!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.