9 வயதிலேயே டாக்டர் பட்டம்! கலக்கும் நெல்லை சிறுமி!

Video Description

9 வயதிலேயே டாக்டர் பட்டம்! 100க்கும் மேற்பட்ட தங்கப் பதக்கங்கள்- கலக்கும் நெல்லை சிறுமி!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.