6000ஆம் ஆண்டு பழமை வாய்ந்த உலகின் முதல் வானியல் தொலைநோக்கி.!!

Video Description

போர்ச்சுகல் நாட்டில் அமைந்திருக்கும் 6000 ஆண்டு பழமை வாய்ந்த கல்லறைகள் லென்ஸ் இல்லாத உலகின் முதல் வானியல் தொலைநோக்கியாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என ஐரோப்பிய ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர். இந்தக் கல்லறைகளில் இருக்கும் நடை பாதை போன்ற அமைப்பு லென்ஸ் இல்லாத தொலைநோக்கி போன்று இயங்குவதாக வானியலாளர் ஃபேபியோ சில்வா தெரிவித்துள்ளார். இதன் அமைப்பு வானத்தைப் பார்க்கும் போது உங்களது பார்வையை மூன்று அல்லது நான்கு கோணங்களில் காண்பிக்கும் வகையில் அமைகிறது. வானில் தெரியும் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கிரகங்களை தவிர்த்து வானத்தின் குறிப்பிட்ட பகுதியைப் பார்க்க இதன் வடிவமைப்பு வழி செய்வதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள். பெருங்கற்களின் அமைப்பு மங்கலான சூழல் மற்றும் இருளிலும் வானத்தின் சிறிய விடயங்களையும் சிரமம் இல்லாமல் பார்க்க வழி செய்கிறதாம். போர்ச்சுகல் பகுதியில் இருக்கும் இந்த கல்லறைகள் அனைத்தும் வானிலை ஆய்வுக்காக சரியாக திட்டமிட்டு அதன் பின் உருவாக்கப்பட்டவை என ஆய்வுகள் கூறுகிறது. முன்னோற்கள் முட்டாள்கள் இல்லை.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.