500 பேருக்கு எய்ட்ஸ் நோயை கொடுத்த டாக்டர்.. கதறும் மக்கள்..!

Video Description

500 பேருக்கு எய்ட்ஸ் நோயை கொடுத்த டாக்டர்.. கதறும் மக்கள்..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.