அவள் உங்கள் மீது கோபமாக இருக்கிறாள் என்பதற்கான 5 அறிகுறிகள்

Video Description

அவள் உங்கள் மீது கோபமாக இருக்கிறாள் என்பதற்கான 5 அறிகுறிகள்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.