விதவிதமா சாப்பிடுறது தான் வேலையே..இதுக்கு 4.5 லட்சம் சம்பளம்..!

Video Description

விதவிதமா சாப்பிடுறது தான் வேலையே..இதுக்கு 4.5 லட்சம் சம்பளம்..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.