பார்ப்பவர் மனதை உருக்கிய ஜெயலலிதாவின் அந்த ஒரு சம்

Video Description

ஜெயலலிதாவின் இரும்பு மனதிற்கும், பிடிவாதத்திற்கும், இளமையில் நடந்த இந்த ஒரு சம்பவம் எடுத்துக் காட்டு. முழுதாக தெய்ர்ந்து

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.