கடிகை பெர்னாட் | SparkLive Expert

கடிகை பெர்னாட் 


Can Speak: Tamil

எழுத்தாளர்


Similar Experts

Become a fashion and wedding photographer

Practising psychotherapist and member of Indian Association of Social Psychiatry உளவியல் சிகிச்சையாளர் மற்றும் இந்திய சமூக உளவியல் சங்கத்தின் உறுப்பினர்

சான்று பெற்ற உடற்பயிற்சி மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆலோசகர்

Other Related Consultations

ஆன்லைன் தனிப்பட்ட பயிற்சி - ஒர்க்அவுட் / டயட் திட்டம் / வாழ்க்கை முறை ஆலோசனை

சான்று பெற்ற உடற்பயிற்சி மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆலோசகர்₹330.0  ₹264.0

உங்க ஹெல்த்துக்கு ஏத்த டயட் பிளான்

(எம்.பி.பி.எஸ்., எம்.டி) பிரபல ஊட்டச்சத்து நிபுணர்₹1300.0  ₹1040.0