பெண்களுக்கான யோகப் பயிற்சி

பெண்களுக்கான யோகப் பயிற்சி

 Tamil
 (4.43)
Share
Abinaya Swaminathan

Abinaya Swaminathan

Certified Yoga Instructor and Yoga Therapist | Certified Yoga Instructor and Yoga Therapist

 Timing

4:00 PM on Mon, 08 March

 Fee Structure

Free for 60 Minutes Session

 Price

FREE
SOLD OUT

Spark.Live Guarantee

  • Live and Interactive
  • 100% Verified by Spark.Live
  • Support for UPI, other payment modes
  • Easy refunds and cancellations

Program Description

மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு Spark.Live நிபுணர் அபிநயா ஸ்வாமிநாதனுடன் சேர்த்து யோகா பயிற்சி செய்யுங்கள்!

இந்த ஒரு மணி நேர யோகா வகுப்பில், பெண்கள் கட்டாயமாக செய்யக்கூட யோகா பயிற்சியை நிபுணர் அபிநயா உங்களுக்கு கற்று கொடுப்பார்.

யோகாவை தொடர்ந்து செய்து வந்தால் உடல் வலிமையையும் மன அமைதியையும் அடைய முடியும்.

இந்த கால கட்டங்களில் பெண்களின் வாழ்க்கையில் யோகா முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது.

வாருங்கள் நீங்களும் எங்களுடன் சேர்ந்து யோகா செய்யுங்கள்! 

கட்டணம் - இலவசம்
தேவயான பொருள் - யோகா மேட், அமைதியான இடம் 

How it Works

  • Session is suitable for age range 18 to 65.
  • Expert can speak languages Tamil, English.
  • Session would be in Tamil. However, you can request the Expert to converse in any language they know.

Abinaya Swaminathan

Certified Yoga Instructor and Yoga Therapist | Certified Yoga Instructor and Yoga Therapist

Years of Experience
2+
Number of Lives Touched
1500+
City of Residence
Tiruppur

Abinaya Swaminathan is a Certified Yoga Instructor and Yoga Therapist with over two years of professional experience. She specializes in Hatha and Therapy Yoga.

As a trainer, Abinaya has conducted multiple workshops, seminars, and classes, and has trained people of different age groups. Her customized yoga courses are designed to provide assistance with pregnancy, PCOD, scoliosis and related spinal issues, hormonal imbalance, and general well-being.

Previously, she'd collaborated with the Council of International Students Australia (CISA), the Tamil Nadu Police, and the Agaram Public International School. 

Abinaya Swaminathan is a Certified Yoga Instructor and Yoga Therapist with over two years of professional experience. She specializes in Hatha and Therapy yoga.

As a trainer, Abinaya has conducted multiple workshops, seminars, classes, and has trained people of different age groups. Her customized yoga courses are designed to provide assistance with pregnancy, PCOD, scoliosis and related spinal issues, hormonal imbalance, and general well-being.

Previously, she collaborated with the Council of International Students Australia(CISA), Tamilnadu Police, and Agaram public International CBSC school. 

View Details

Reviews

Profile image of Bagavathi Subramaniam

Bagavathi Subramaniam 10/03/2021

Great experience, Abhinaya's talk was really motivating, she encourages to do more yoga's in future at home by ourselves with full confidence. Throughout the session she handles with positive vibes. Thank you team

Profile image of Aswini

Aswini 10/03/2021

The session was too clear and informative. Overall session is eye opener for me and cover all the basic information of the yoga.

Profile image of K Geetha

K Geetha 09/03/2021

She clearly explained Yoga with a demo which is more useful to Women.

Profile image of Vani Suset

Vani Suset 08/03/2021

good

Profile image of Kuladeepa

Kuladeepa 08/03/2021

Very useful session... The way of explaining the steps was very useful.

Profile image of Meena

Meena 08/03/2021

Gud session was useful

Profile image of Thiriveni

Thiriveni 08/03/2021

It could be more effective.. of it was a interactive session... The session is very monotonous...

Need to Know

Frequently Asked Questions.

Please read through below to get queries about Spark.Live answered. If any further query, reach out to us at support@spark.live.

Spark.Live aggregates top professionals from across India to give you a premium online service. These services are one-on-one and can be availed of through our app, on the phone, or through a meeting link. Professionals range from nutritionists and mental health therapists to yoga teachers, dance trainers and career counselors. Check out the different categories on our platform to get a better idea.
You can simply go to the dropdown with all the Services listed and see the range of professionals and services we offer. Please read the details of a service when you book so you know what to expect. Payments are secure - you can pay through debit or credit card, or through UPI. For any issues with payments, write in to support@spark.live.
Yes, all 1-on-1 services on our platform are confidential. Whatever you discuss with a professional is secure and private.
The services are offered by trusted professionals from various domains. They are subject matter experts who’ve had years of experience in their field. To know more, read up the professional’s qualifications when you book a consultation.
As soon as you book, you can message the expert through the app and fix a time for the consultation. Once the time is fixed, you can do the consultation through the app. If you do not have an Android app, please write in to support@spark.live and our team will organise the service for you.
Most of our experts can speak in multiple languages. The language of service is mentioned on the service page.
Once you complete a service, you will receive a notification via our app to review it. Alternatively, you can go to the Bookings screen on the Spark.Live app and leave a review.
We are happy to refund your money if you’re unhappy with a service, and your request is genuine. Please write in to support@spark.live if you’d like a refund.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.