மேக்ரோமி வீட்டு அலங்கார பொருட்கள் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

மேக்ரோமி வீட்டு அலங்கார பொருட்கள் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

 Tamil Share
Najum Nasir

Najum Nasir

22 வருட அனுபவம் கொண்ட மேக்ரோமி ஆசிரியர்

 Availability

Friday - Sunday, 4 - 7 PM

 Fee Structure

Rs. 15184.0 for 6480 Minutes Session

 Price

₹15184.0 ₹20800.0 27% off
BOOK SESSION

Spark.Live Guarantee

 • Live and Interactive
 • 100% Verified by Spark.Live
 • Support for UPI, other payment modes
 • Easy refunds and cancellations

Program Description

மேக்ரோமி வீட்டு அலங்கார பொருட்கள் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள்!

இந்த 6 மாத மேக்ரோமி வகுப்பின் மூலம் நீங்கள் மேக்ராமின் கலையை மாஸ்டரிங் செய்வதற்கு படிப்படியாக கற்றுக்கொள்வீர்கள்.

நீங்கள் ஒரு புதிய முடிச்சு அல்லது மேக்ரேம் அனுபவமிக்கவராக இருந்தாலும், அழகான திட்டங்களை உருவாக்குவதிலும், உங்கள் சொந்த வடிவமைப்புகளை உருவாக்குவதிலும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நிபுணர் நஜும் நசீர் உங்களுக்கு வழங்குவார்.

இந்த வகுப்பு மிகவும் அடிப்படைகளுடன் தொடங்கும். மேக்ரேமுக்கு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய முடிச்சுகள் மற்றும் உங்கள் பணிநிலையத்தை எவ்வாறு அமைப்பது. என்பதை முதலில் அறிவீர்கள்.

நாங்கள் சில தொடக்க மேக்ரேம் திட்டங்கள் கற்றுக்கொண்டதன்பின் தினமும் பயிற்சி செய்வது முக்கியமானது! தொடக்கத் திட்டங்கள் சில அடிப்படை முறை மற்றும் நுட்பங்கள் மூலம் ஆரம்பித்து அட்வான்ஸ் ஹாண்ட் கிராப்ட்ஸ், வால் கிராப்ட்ஸ் என அணைத்து வித வீட்டு அலங்கார பொருட்களை செய்ய நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.

How it Works

 • Session is suitable for age range 18 to 65.
 • Expert can speak languages Hindi, Tamil, English.
 • Session would be in Tamil. However, you can request the Expert to converse in any language they know.
 • You can Message the Expert via Spark.Live app to schedule a time.
 • You can attend Session directly via Spark.Live app using Video Call.
 • You can reach out to us for any help after booking at support@spark.live.

Najum Nasir

22 வருட அனுபவம் கொண்ட மேக்ரோமி ஆசிரியர்

Years of Experience
22+
Number of Lives Touched
2800+
City of Residence
Chennai

நிபுணர் நஜும் நசீர், 22 வருட அனுபவம் கொண்ட மேக்ரோமி ஆசிரியர். மேக்ரோம் வீட்டு அலங்கார பொருட்கள் & அனைத்து கைவினைப் பொருட்கள் செய்வதில் இவர் மிகுந்த அனுபவம் கொண்டவர். இவர் பல்வேறு மாணவர்களுக்கு மேக்ரோமி ஆர்ட்-ஐ கற்றுக்கொடுத்துள்ளார்.

View Details

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.