பியானோ கற்க விரும்புவோருக்கான ஆன்லைன் பயிற்சி

 Availability

Everyday, 7 AM - 7 PM

 Program Language

Tamil

Fee Structure

Rs. 94.9 for 60 Minutes Session

Price

₹94.9 ₹130.0   27.0% off



Spark.Live Guarantee

 All Sessions are Live and Interactive

 100% Vetted by Spark.Live Team

 Easy Refunds on Cancelled Sessions

 Support for UPI, Debit Card, Credit Card, Netbanking, EMI and more

Online Class Details

பியானோ கற்க விரும்பும் உங்களுக்கான ஆன்லைன் பயிற்சி இதோ!

இன்பன்ட் இன்பராஜ் 15 வருட அனுபவமுள்ள, சான்றளிக்கப்பட்ட இசை ஆசிரியர். இந்த ஒருவருக்கொருவர் ஆலோசனையில், அவர் பின்வருவனவற்றை உங்களுக்குக் கற்பிப்பார்

குறிப்புகளுடன் பியானோவை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல் 
பியானோவில் குறிப்பு மதிப்புகளைக் கற்றல்
நடைமுறையில் பார்கள் மற்றும் டெம்போ பற்றி அறிதல்
பியானோவில் மெல்லிசை இசைக்க கற்றுக்கொள்ளுதல்
இரு கைகளாலும் பியானோ வாசித்தல்
சரியான விரல் நிலை மற்றும் விளையாடும் நுட்பங்களை கற்றல் 
தாளத்தில் தங்குவது
பயிற்சி செய்யும்போது கைப்பிடிக்க வேண்டிய நுணுக்கங்கள்.

About Infant Inbaraj

சான்றளிக்கப்பட்ட இசை ஆசிரியர்

இன்பன்ட் இன்பராஜ் 15 வருட அனுபவமுள்ள ஒரு இசைக்கலைஞர், இவர் பல நேரடி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றுள்ளார். மேலும் பல இசை ஆர்வலர்களுக்கு இவர் ஆன்லைன்-ல் இசை கற்பித்து வருகிறார்.

Connect With Expert

To connect with Infant Inbaraj, download Spark.Live android app, search their profile and message them from their profile.