ஆரி எம்பிராய்டரி மற்றும் ஹேண்ட் எம்பிராய்டரிகளின் முழுமையான பாடத்திட்டம்

 Availability

Monday to Friday - 10 AM to 11 AM

 Program Language

Tamil

Fee Structure

Rs 416.0 per 60 Minutes Session

Price

₹416.0 ₹520.0   20.0% offSpark.Live Guarantee

 All Sessions are Live and Interactive

 100% Vetted by Spark.Live Team

 Easy Refunds on Cancelled Sessions

 Support for UPI, Debit Card, Credit Card, Netbanking, EMI and more

Online Class Details

எம்பிராய்டரி என்றால் என்ன?

எம்பிராய்டரி பொதுவாக துணிகளை அலங்கரிப்பதன் மூலம் வடிவமைப்புகளை தைப்பதன் மூலம் உருவாக்கக்கூடியவை. பொதுவாக, எம்பிராய்டரி என்பது ஊசி மற்றும் நூலைப் பயன்படுத்தி துணிகளை அலங்கரிக்கும் கலையை குறிக்கும். எம்பிராய்டரியில் பல்வேறு வடிவங்கள் உள்ளன. பல வகையான துணிகளில் எம்பிராய்டரி செய்யலாம்.

எம்ப்ரோய்டரியில் எத்தனை வகையான வேலை மற்றும் தையல்கள் உள்ளன?

ஆரி எம்பிராய்டரி 80 வகையான தையல்கள் உள்ளன. நூல் வேலை, ஸாரி வேலை, சர்தோசி வேலை, வரிசை வேலை, மணிகள் வேலை, வெட்டு வேலை, அப்ளிகே வேலை, குண்டன் வேலை, கண்ணாடி வேலை போன்றவை இதில் அடங்கும்.

எம்பிராய்டரியில் உள்ள சில அடிப்படை தையல்கள் அல்லது நுட்பங்கள் சங்கிலி தையல், போர்வை தையல், குறுக்கு தையல், இயங்கும் தையல் மற்றும் சாடின் தையல் ஆகியவை அடங்கும்.

About Gokila. S (கோகிலா)(Profession - எம்பிராய்டரி பயிற்சி)

10 வருடம் ஆரி எம்பிராய்டரியில் அனுபவம் கொண்ட கோகிலம் கிரியேஷன்ஸ்

Chennai

கோகிலம் கிரியேஷன்ஸின் நிறுவனம் கோகிலா அவர்களால் துவக்கப்பட்டது. கடந்த 10 வருடங்களாக கோகிலம் கிரியேஷன்ஸின் மூலம் பலருக்கு இந்த எம்பிராய்டரி கலையை கற்றுத்தந்துள்ளார் கோகிலா. 

இவர் தொழில்ரீதியாக ஆரி எம்பிராய்டரி மற்றும் ஹேண்ட் எம்பிராய்டரிகளின் முழுமையான பாடத்திட்டத்தை கற்பித்து வருகிறார். இதில் எம்பிராய்டரி அனுபவம் இல்லாதவர்களும் கலந்து கொள்ளலாம். இந்த பயிற்சியில் எம்ப்ரோய்டரியின் அடிப்படை மற்றும் மேம்பட்ட ஸ்டிட்ச்களை கற்றுத்தருவதோடு, திருமண ரவிக்கை மற்றும் ட்ரேசிங் தயாரிப்பதற்கான பயிற்சியும் தரப்படுகிறது.

Connect With Expert

To connect with Gokila. S (கோகிலா)(Profession - எம்பிராய்டரி பயிற்சி), download Spark.Live android app, search their profile and message them from their profile.

Videos from Gokila. S (கோகிலா)(Profession - எம்பிராய்டரி பயிற்சி)

Show More 

Related Services

Show More 

கை நிறைய வருமானம் தரும் எம்பிராய்டரி தொழில்

பல வருட அனுபவம் மற்றும் சான்று பெற்ற தையல் நிபுணர்₹200.0  ₹160.0