ஒரு பலாஸ்ஸோ பேண்டை தைக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

ஒரு பலாஸ்ஸோ பேண்டை தைக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

 7424 Bookings  Tamil Share
Shakila Banu

Shakila Banu

சான்றுபெற்ற தையல் ஆசிரியர்

 Timing

5:00 PM on Tue, 18 May

 Fee Structure

Rs. 0.0 for 60 Minutes Session

 Price

FREE ₹100.0 100% off
BOOK SESSION

Spark.Live Guarantee

 • Live and Interactive
 • 100% Verified by Spark.Live
 • Support for UPI, other payment modes
 • Easy refunds and cancellations

Program Description

ஒரு ஸ்டைலான பலாஸ்ஸோ பேண்டை நீங்களே காற்றுக்கொள்ளலாம்!

இந்த இலவச தையல் வகுப்பில் நீங்கள் 

 • பலாஸ்ஸோ பேண்டிற்கு தேவையான துணி அளவு 
 • அளவு எடுப்பது எப்படி 
 • பலாஸ்ஸோ பேண்டை தைக்க தேவையான பேசிக் நுணுக்கங்கள் 
 • கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங், ஆகியவற்றை கற்றுக்கொள்வீர்கள்.

How it Works

 • Session is suitable for age range 18 to 65.
 • Expert can speak languages Tamil, English.
 • Session would be in Tamil. However, you can request the Expert to converse in any language they know.

Shakila Banu

சான்றுபெற்ற தையல் ஆசிரியர்

Years of Experience
21+
Number of Lives Touched
1500+
City of Residence
Ayapakkam

நிபுணர் ஷகீலா பானு 15 வருடத்திற்கு மேல் அனுபவம்கொண்ட சான்றுபெற்ற தையல் ஆசிரியர். இவர் பல்வேரு பெண்களுக்கு எளிய முறையில் தையல் கற்றுக்கொடுத்துள்ளார்.

View Details

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.