ஆரம்பக்காரர்களுக்கான மெஹந்தி டிசைன் வகுப்பு - 5 CLASS PACKAGE

ஆரம்பக்காரர்களுக்கான மெஹந்தி டிசைன் வகுப்பு - 5 CLASS PACKAGE

 Tamil
 (5.0)
Share

 Availability

Monday - Friday, 9 AM - 5 PM

 Fee Structure

Rs. 247.5 for 450 Minutes Session

 Price

₹243.75 ₹325.0 25% off
BOOK SESSION

Spark.Live Guarantee

  • Live and Interactive
  • Support for UPI, other payment modes
  • Easy refunds and cancellations

Program Description

அழகான மெஹந்தி டிசைன் செய்ய நீங்களும் கற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த வகுப்பின் இறுதியில் நீங்களும் ஒரு மெஹந்தி டிசைனர் ஆவீர்கள் என நம்பிக்கை தருகிறார் மெஹந்தி டிசைனர் திருமதி. புவனேஸ்வரி.

இந்த 5 வகுப்பு ஆன்லைன் மெஹந்தி டிசைன் வகுப்பில், நீங்கள் பின்வருவனவற்றை கற்றுக்கொள்வீர்கள்!

பாடம் 1 - மெஹாண்தி டிசைன் அடிப்படைகள் - எதை செய்வது, எதை செய்யகூடாது
பாடம் 2 - அடிப்படை வடிவங்கள்
பாடம் 3 *- முத்ராஸ், சந்தேகங்களை தீர்வு செய்யும் வகுப்பு, மற்றும் அசைன்மென்ட் 
*
பாடம் 4
- டிசைன் பில்லிங் 
பாடம் 5 *- இன்ரிகேட் வடிவங்கள்
*
பாடம்6
- பாடம் 6 - கர்வ்ஸ், பூக்கள்,கார்னர் டிசைன்,சந்தேகங்களை தீர்வு செய்யும் வகுப்பு, மற்றும் அசைன்மென்ட்
பாடம் 7- பல்வேறு விசேஷங்களுக்கு ஏற்றவாறு மெஹந்தி டிசைனிங் (திருமணம், பேபி ஷவர் போன்ற நாட்களுக்கு ஏற்ற டிசைன் தீம்கள்) இதனுடன் சந்தேகங்கலும் தீர்த்து வைக்கப்படும்.
பாடம் 8 - சுலபமான பிரைடல் மெஹந்தி டிசைனிங் மற்றும் அதற்குண்டான அசைன்மென்ட் வழங்கப்படும். 
பாடம் 9 - அட்வான்ஸ் பிரைடல் மெஹந்தி டிசைனிங் மற்றும் அதற்குண்டான அசைன்மென்ட். 
*பாடம் 10 *- இந்த கடைசி வகுப்பில் உங்கள் சந்தேகங்கள் மொத்தமும் தீர்த்துவைக்கப்படும்

How it Works

  • Session is suitable for age range 18 to 65.
  • Expert can speak languages English, Tamil.
  • Session would be in Tamil. However, you can request the Expert to converse in any language they know.
  • You can Message the Expert via Spark.Live app to schedule a time.
  • You can attend Session directly via Spark.Live app using Video Call.
  • You can reach out to us for any help after booking at support@spark.live.
Years of Experience
20
Number of Lives Touched
3
City of Residence
Coimbatore

Hi I'm L.bhuvaneshwari BSC(Fashion technology) MBA
graduate. Where artistry runs in my blood,I AM a professional henna artist and I AM good at what I do. I have put smiles on countless brides & students with my MEHANDI ART.
 Takeing mehandi classes in English & tamil in colleges and also running YouTube channel channel name-UNGAL THOLI


https://youtube.com/c/UngalTholishoba8

It's all about ( gardening,haircare,vlogs & cookery )in the name of ungal tholi  ,was  one of my side jobs.

And also provide free trees to schools in women's day yearly yearly. 

My hands will always be of use doing something productive.

Happy to mention here I AM diligently took part on one day henna master class  perfect to precision conducted by priya's mehandi art & classes ( ISO 9001-2015)

LEARN THE ART  AND KEEP PRACTEING
 
ONLY PRACTICE MAKE A MAN PERFECT

View Details

Reviews

Profile image of Vaitheeshwari Eshwari

Vaitheeshwari Eshwari 29/03/2021

The way she teach me designs is very understandable and also she given me the tips how to apply the designs how to enhance in this career

Profile image of தீப்தி'S Apparel

தீப்தி'S Apparel 19/03/2021

She explained clearly and easily understandable. I had learnt many technics from the classes.

Need to Know

Frequently Asked Questions.

Please read through below to get queries about Spark.Live answered. If any further query, reach out to us at support@spark.live.

Spark.Live is a live classes platform. We organise skill development courses at very affordable prices. The Spark.Live Learning Series has classes on graphic design, photography, starting a business, soap-making, baking, cookery, content writing, video editing, digital marketing, professional makeup artistry, personal finance, and much more. All these classes are live-streamed on our platform and are taught by subject matter experts.
You can simply go to our Live Classes page and click on any class you like. Please read the details of the class when you book so you know what to expect during the online class. Payments are secure - you can pay through debit or credit card, or through UPI. For any issues with payments, write in to support@spark.live.
You will receive the link to join the class 6 hours prior to the starting time. You will get the link both on email and on WhatsApp. Please join 5 minutes before the specified time.
As soon as you register for a class, you can join a community of students who are participating in that class. Our moderator will be present in the community groups to respond to any questions.
Yes, you will receive a certificate once you complete a class / course. Alongside, we will send you a link to view the class recording and any other study material specified by the teacher.
Every class / course in the Spark.Live Learning Series is conducted by a subject matter expert who has years of experience working in the field. The teachers are vetted by our team. To know more, read up the teacher’s profile when you book a class.
At the end of every class, we have a Q & A session, when you can get your doubts clarified by the teacher. Sometimes, the teacher may give you assignments, which you will have to complete within a stipulated time.
Please check the language of instruction on the class page before you book. Most of our teachers can speak in English and Hindi, but some classes are conducted exclusively in Tamil or Bangla.
Once you complete a class, you will receive a notification via our app to review a class. Alternatively, you can go to your Booking Detail in the Spark.Live app and leave a review.
If you’re unable to attend, you will still receive the video recording link of the class in your email within 72 hours after class / course completion.
We are happy to refund your money if you’re unhappy with a class and your request is genuine. Please write in to support@spark.live if you’d like a refund.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.